Как да добавя в блога си линк към параграф от друга статия с WordPress

Wordpress линк към параграф

Често ни се иска да добавим в статията си линк към точно определен параграф от друга статия в блога. Такъв линк се нарича линк-котва (anchor link). Такъв линк може да се използва и към параграф вътре в самата статия. Типичен пример за това са страници с често задавани въпрос (FAQ – Frequently Asked Questions). Най-отгоре са подредени въпросите, надолу един след друг следват отговорите. Когато кликнете върху въпроса, който Ви интересува, директно отивате на отговора към този въпрос.

Създаване на линк към параграф в същата статия в WordPress

За илюстрация ще използвам примера, който дадох по-горе. След като сте написали статията си с въпроси и отговори, време е да свържете всеки въпрос със съответния му отговор. Ще създадем връзка между първия въпрос и неговия отговор по-надолу в същата статия. Ето как става това в няколко прости стъпки:

1. Измислете име на котвата (напр. “въпрос1”)
2. Влезте в режим редакция на статията “текстов редактор” (text). Намерете текста, към който искате да води линка (в случая: отговор на първи въпрос от списъка). Добавете:

<div id=”име-на-котвата”> в началото на параграфа и

</div> в края на параграфа.

(* на мястото на “име-на-котвата” напишете името, което измислихте в стъпка 1)

3. Отворете публикацията в режим “визуален редактор” (visual) и маркирайте текста, върху който искате да кликне потребителят (в случая – първия въпрос от списъка).
4. Кликнете върху бутона вмъкване/редактиране на връзка вмъкване/редактиране на връзка (insert/edit link) от лентата с инструменти. На мястото за връзка напишете: #име-на-котвата (в случая: #въпрос1). Кликнете върху иконката с моливче за прилагане на линка.
5. Запазете публикацията и я прегледайте. Готово!
Създаване на линк към параграф в друга статия в WordPress

За да създадете линк към параграф в друга статия от Вашия блог, следвайте следните стъпки:
(да приемем, че всички въпроси от примера са в една публикация “Въпроси”, а всички отговори – в друга публикация “Отговори”)

1. Измислете име на котвата (напр. “въпрос1”)
2. Отидете на статията, към която ще води линка (в нашия пример “Отговори”), и влезте в режим редакция “текстов редактор” (text). Намерете текста, към който искате да води линка (в случая: отговор на първи въпрос от списъка). Добавете:

<div id=”име-на-котвата”> в началото на параграфа и

</div> в края на параграфа.

(* на мястото на “име-на-котвата” напишете името, което измислихте в стъпка 1)

3. Отворете публикацията, в която искате да въведете линка (в нашия пример – “Въпроси”, в режим “визуален редактор” (visual) и маркирайте текста, върху който искате да кликне потребителят (в случая – първия въпрос от списъка).
4. Кликнете върху бутона вмъкване/редактиране на връзка вмъкване/редактиране на връзка (insert/edit link) от лентата с инструменти. Кликнете върху малкото зъбчато колело отдясно на появилия се прозорец.
5. Изберете от списъка статията, към която ще води връзката. Адресът (URL) й ще се появи в най-горния ред на прозореца. Накрая на адреса добавете: #име-на-котвата (в случая: #въпрос1). Запазете връзката.Вмъкване на връзка към параграф
6. Запазете публикацията и я прегледайте. Готово!