QualiTools – полезният проект

Какво е QualiTools?

Проект, финансиран по програма Еразъм+. Продължителността му е 3 години с партньори от 5 страни – Австрия, България, Великобритания, Полша и Португалия.

Какво ни предлага проектът?

Проектът е насочен към разработване на методи за повишаване на качеството при преподаване на ИКТ. Авторите му вярват, че качеството в класната стая е един от основните критерии за успеваемост, а в същото време се прави недостатъчно за подкрепа на преподавателите, когато останат сами в класната стая. Партньорите са насочили усилията си за повишаване на уменията, свързани с:

  • Адаптиране към нуждите на обучаемите;
  • Рефлексия върху качеството и обучителния процес;
  • Оценка на резултатите и трансфер, и
  • Съответно, повишаване на качеството на собствената обучителна практика.

Хората, към които е насочен проекта са професионалистите, заети като преподаватели по информационни технологии в училища и центрове за професионална подготовка, както и такива, работещи в сертифициращи организации.

За да се усвоят умения за прилагане на методите има няколко основни основни продукта, които са резултат на съвместните усилия на екипа на проекта:

  • Наръчник с 65 метода, които могат да бъдат използвани в класната стая, разделени на няколко подкатегории: 1) Запознаване с очакванията и наличните знания, 2) Планиране, документиране и отразяване на процесите при обучението, 3) Методи за самооценка на преподавателите, 4) Обратна връзка, 5) Резултати от ученето и трансфер на знания.
  • Обучителна програма, която ще изисква присъствие и ще се предложи безплатно на участниците;
  • Уебинар, който ще бъде проведен, и ще бъдат поканени участници във всяка една от партньорските страни.
  • Във всяка страна ще се проведе и семинар, на който ще бъде представен проекта и участниците ще бъдат запознати с резултатите и как могат да стигнат до тях и да ги използват.

 

За повече информация, за готовите продукти, както и за различните езикови версии, моля посетете страницата на проекта http://www.qualitools.net, или нашата Facebook група – QUALITY IN VET (Vocational Education and Training), в която можете да споделите Вашият опит, мнение, или просто да прочетете последните новини, или какво мислят колегите Ви от други европейски страни.