Малкият е-бизнес – успешен и ефективен

Проект „Малкият е-бизнес – успешен и ефективен” беше реализиран през 2013-2014 г. Финансирането беше осигурено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Целевата група на проекта бяха микро и малки предприятия на територията на България, както и частни лица, предлагащи/произвеждащи стоки и/или услуги за масово разпространение на българския и/или европейския пазар.

В рамките на проекта екипът ни проведе 6 двудневни безплатни семинара в София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца и Велико Търново. Изключително сме благодарни на нашите гост-лектори Георги Балджиев (Тарасофт ЕООД, tarasoft.bg), Банко Стоянов (Predpriemach.com), Велизар Величков (Grabo.bg), Георги Динчев (Maxinet, seminari.bg).

По време на семинарите запознахме участниците с възможностите, начините и средствата за използване на електронния бизнес (интернет сайтове, електронни магазини, интернет маркетинг, банкиране и др.), като иновативна и съвременна форма на бизнес реализация на продукти и услуги за популяризиране и разширяване на дейността, с цел повишаване на конкурентоспособността и създаване на заетост.